Poradniki
 Powrót   Napisz do nas    Drukuj    Pomoc
 
Kupujemy samochód
 
Zanim kupisz używane auto – praktyczne porady  
Sprowadzamy samochód z Unii Europejskiej  
Sprowadzamy samochód spoza Unii Europejskiej  
Dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu
Koszty zarejestrowania samochodu  
Umowy kupna-sprzedaży i inne druki
 
Przepisy drogowe
 
Inne
 

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu

Samochody nowe (z kraju i zagranicy)

 • Faktura zakupu pojazdu, w przypadku aut kategorii M1 i N1 (samochody osobowe i dostawczaki o DMC do 3,5 t włącznie) z oświadczeniem sprzedawcy, że podlega obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o recyklingu pojazdów z 20.01.2005 r. (w przypadku nowych aut sprowadzonych z zagranicy przez osoby fizyczne lub firmy niezapewniające sieci – dowód uiszczenia przez nie opłaty recyklingowej na konto BGK III Oddział w Warszawie, nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014).

 • Wyciąg ze świadectwa homologacji.

 • Karta pojazdu (diler dostarcza ją kupującemu auto).

 • W przypadku auta z zagranicy w imporcie prywatnym: dowód zapłacenia akcyzy lub dokument SAD, potwierdzający dokonanie odprawy celnej.

Samochody używane kupione w kraju

 • Umowa kupna-sprzedaży zarejestrowana w urzędzie skarbowym (dotyczy samochodów kupionych na giełdzie lub z ogłoszenia).

 • Faktura zakupu lub dowód przyjęcia auta w komis (dotyczy samochodów kupionych w komisie).

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu.

Samochody używane kupione za granicą

 • Faktura (lub rachunek) zakupu albo umowa kupna-sprzedaży.

 • Dowód rejestracyjny lub karta eksportowa.

 • Polisa OC.

 • Potwierdzenie zapłaty należnej akcyzy.

 • W przypadku aut kategorii M1 i N1: potwierdzenie uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej (auta sprowadzone przez osoby fizyczne lub firmy sprowadzające do 1.000 aut rocznie i nietworzące sieci zbierania pojazdów) lub oświadczenie sprzedawcy, że podlega obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o recyklingu pojazdów z 20.01.2005 r. (może być na fakturze). Wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe, czyli przynajmniej 25-latki, których model nie jest produkowany od co najmniej 15 lat. Rzeczoznawca samochodowy musi uznać auto za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Aby uniknąć opłaty recyklingowej, należy przedstawić zaświadczenie rzeczoznawcy w wydziale komunikacji przy rejestracji pojazdu.

 • Potwierdzenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku VAT lub o braku takiego obowiązku.

 • W przypadku aut spoza UE: potwierdzenie dokonania odprawy celnej.

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych.