Poradniki
 Powrót   Napisz do nas    Drukuj    Pomoc
 
Kupujemy samochód
 
Umowy kupna-sprzedaży i inne druki
 
Przepisy drogowe
 
Inne
 
Bezpieczna jazda wiosną i latem  
Pieniądze za delegacje zagraniczne  
Podatek od środków transportu
Czas pracy kierowców  

Podatek od środków transportu

Od 1 stycznia 2009 r. roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć podanych poniżej stawek. Rady gmin/miast mogą ustalić niższe stawki i z tej możliwości często korzystają.

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 704,61 zł,

  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.175,49 zł,

  • powyżej 9 ton – 1.410,58 zł.

 2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 2.691,81 zł, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku do Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.645,67 zł.

 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  • do 36 ton włącznie – 2.080,58 zł,

  • powyżej 36 ton – 2.691,81 zł, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.410,58 zł.

 6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  • do 36 ton włącznie – 1.645,67 zł,

  • powyżej 36 ton – 2.080,58 zł, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

  • mniejszej niż 30 miejsc – 1.645,67 zł,

  • równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.080,58 zł.